חדשות התעשייה

ב- 7 באוגוסט קיימה מחלקת אבטחת העברת הביטחון של מינהל הרדיו והטלוויזיה הלאומי בבייג'ינג לדון בהמלצות הרדיו והטלוויזיה הרלוונטיות בנושא קידום הגירה של פס התדרים 700 מגה הרץ של טלוויזיה דיגיטלית יבשתית. הפגישה בחנה רעיונות עבודה משיטות שיתוף פעולה, הכנת תכניות, הצעות ציוד, פיקוח וקבלה וכו ', והחליטה כי הרדיו והטלוויזיה של סין צריכים לשפר עוד יותר את המלצות העבודה הרלוונטיות בהתבסס על מצב הדיון ועל התנאים בפועל של שני המחוזות. , ולקדם יישום בהקדם האפשרי.


זמן ההודעה: 14.08.2020